9

 

İletişim

Genel Yayın Yönetmeni

Haliye Donmuş

Tel:0541 198 42 70

dhaliye@hotmail.com

info@globalkalem.com

UA-147632479-1